Stichting Molenhuis Best

spant zich in om in een appartementencomplex voor 14 clienten met een verstandelijke beperking het wonen mogelijk te maken en tevens de benodigde zorg voor deze bewoners te leveren.
Het appartementencomplex is gevestigd aan de Molenstraat in Best met de huisnummers 100 t/m 128.

 
     

Provincie NB

Sponsors

ACCS
Linssen Best
Van Lanschot

Van Lanschot Bankiers onze eerste sponsor:

Als bestuur van de stichting Molenhuis zijn wij zeer verguld met het feit dat van Lanschot Bankiers ons een bijdrage verstrekt heeft ten behoeve van de realisatie van ons nieuwe onderkomen.
Op dit moment zijn er al wel meerdere toezeggingen, maar we mogen zeer zeker niet voorbij gaan aan het feit dat deze sponsor ons ook daadwerkelijk een aanzienlijk bedrag heeft overgemaakt zodat we alvast een eerste onderbouwing hebben voor de plannen die we hebben opgesteld.

Binnen van Lanschot Bankiers bestaat er naar wij vernomen hebben een Goede Doelen Commissie die regelmatig beoordeelt of sponsoraanvragen die bij hen binnenkomen voldoen aan de gestelde toetsingscriteria. Wij zijn derhalve zeer blij dat wij in hun ogen aan de voorwaarden voldeden en wij willen dan ook via onze webpagina bekend maken hoe verheugd wij zijn met dit eerste concrete bedrag.

Langs deze weg willen wij dan ook van ganse harte dankzeggen aan van Lanschot Bankiers en spreken tevens de hoop uit dat er nog vele sponsors zullen volgen.

Als U meer info wilt in relatie tot van Lanschot Bankiers kunt U doorlinken via onderstaande link:

Ga naar de website van Van Lanschot


Partners
Cello
Click!
MEE
Best

Sponsors

Van Lanschot

 

     
© Stichting Molenhuis Best 2008 -
RSIN nr: 819450856
All Rights Reserved