Stichting Molenhuis Best

spant zich in om in een appartementencomplex voor 14 clienten met een verstandelijke beperking het wonen mogelijk te maken en tevens de benodigde zorg voor deze bewoners te leveren.
Het appartementencomplex is gevestigd aan de Molenstraat in Best met de huisnummers 100 t/m 128.

 
     

Provincie NB

Sponsors

ACCS
Linssen Best
Gemeente Best

Het college van B&W van de gemeente Best en alle ambtenaren die bij ons initiatief betrokken raakten dragen ons eveneens een warm hart toe.

Ook zij zijn vanaf voorjaar 2007 actief betrokken bij de ontwikkeling van ons nieuwe appartementencomplex. Daar waar mogelijk geven zij ondersteuning aan ons initiatief doordat zij meedenken met de ontwikkelingen die vanuit onze stichting, Cello of Domein geÔnitieerd worden.
Toen duidelijk werd dat uitbreidingsplan Dijkstraten vertraging ging oplopen, hebben zij actief meegewerkt aan een realisatie binnen het nieuwe centrumplan en vandaar uit is er een locatie in de Molenstraat aangewezen. In eerste instantie was het voornemen om een gebouw te realiseren aan de zuidzijde van de Molenstraat, maar toen duidelijk werd dat het nieuwe onderkomen voor SVVE niet aan de zuidzijde zou komen is er wederom meteen actief meegewerkt aan het plan voor de huidige locatie, namelijk Molenstraat noordzijde.

Wij zijn de gemeente Best voor dit alles zeer erkentelijk en spreken de hoop uit dat de realisatie van dit huidige plan zonder verdere vertraging nu zijn beslag zal krijgen.

Indien U meer te weten wilt komen omtrent de gemeente Best dan willen wij U hierbij verwijzen naar de volgende webpagina:

Ga naar de website van de gemeente Best


Partners
Cello
Click!
MEE
Best

Sponsors

Van Lanschot

 

     
© Stichting Molenhuis Best 2008 -
RSIN nr: 819450856
All Rights Reserved