Stichting Molenhuis Best

spant zich in om in een appartementencomplex voor 14 clienten met een verstandelijke beperking het wonen mogelijk te maken en tevens de benodigde zorg voor deze bewoners te leveren.
Het appartementencomplex is gevestigd aan de Molenstraat in Best met de huisnummers 100 t/m 128.

 
     

Provincie NB

Sponsors

ACCS
Linssen BestFinancieel

Alle functies binnen de stichting Molenhuis waren, zijn en blijven volledig onbezoldigd. Bestuurders worden genoemd in het menu onder "Contact".


2016
Op 26 april 2017 is door de deelnemers aan de jaarvergadering het financiele verslag 2016 goedgekeurd. Voor 2016 zijn er geen additionele vermeldingen.

2015
Op 20 april 2016 is door de deelnemers aan de jaarvergadering het financiele verslag 2015 goedgekeurd. Voor 2015 kan nog additioneel gemeld worden dat tuinverlichting is aangelegd zodat de bewoners 's zomers nog laat in de tuin kunnen vertoeven en 's winters heeft men eveneens veel plezier dat de tuin niet geheel in het donker gehuld gaat.

2014
Op 8 april 2015 is door de deelnemers aan de jaarvergadering het financiele verslag 2014 goedgekeurd. Voor 2014 zijn er geen verdere bijzonderheden te melden.

2013
Op 9 april 2014 is door de deelnemers aan de jaarvergadering het financiele verslag 2013 goedgekeurd. De belangrijkste posten uit dit verslag heb ik hier tevens nog even separaat vermeld. In de loop van 2013 is vanuit de stichting een donatie gedaan ten behoeve van de aanschaf van zonneschermen voor alle appartementen zodat de bewoners tijdens zonnig weer toch nog even op hun eigen balkon in de schaduw kunnen zitten. De deelnemende bewoners hebben zelf ook bijgedragen aan de aanschaf van deze zonneschermen.
In de twee gezamenlijke huiskamers ondervond men hinder van geluid vanwege de afmetingen van deze huiskamers. Hiervoor zijn gedurende 2013 akoestische panelen aangeschaft die zodanig zijn opgehangen dat het galmen van het geluid wordt tegengegaan.

2012
Op 27 februari 2013 is door de algemene vergadering het financiele verslag 2012 goedgekeurd. Vanwege de officiele opening van Molenhuis op 1 september 2012 zijn er een aantal acties geweest waardoor de financiele buffer goed is versterkt. De speciale actie "Best in Memory" die is uitgevoerd in samenwerking met de organisatie Ronde Tafel Best heeft zelfs een kleine € 15.000,-- opgeleverd. Een behoorlijk deel van deze gelden zijn besteed voor de aanschaf van tuinmeubelen. Andere grote uitgaven zoals zonneluifels en akoestische inrichtingspanelen zijn doorgeschoven naar 2013.


Partners
Cello
Click!
MEE
Best

Sponsors

Van Lanschot

 

     
© Stichting Molenhuis Best 2008 -
RSIN nr: 819450856
All Rights Reserved