Stichting Molenhuis Best

spant zich in om in een appartementencomplex voor 14 clienten met een verstandelijke beperking het wonen mogelijk te maken en tevens de benodigde zorg voor deze bewoners te leveren.
Het appartementencomplex is gevestigd aan de Molenstraat in Best met de huisnummers 100 t/m 128.

 
     

Provincie NB

Sponsors

ACCS
Linssen BestDoelstelling


Artikel 2 van de statuten luidt:

De stichting heeft ten doel:
  • het realiseren en in stand houden van een (of meer) kleinschalige woon-eenheid(eenheden) voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • het (doen) verlenen van of bemiddelen bij het verwerven van de door de bewoners benodigde zorg;
  • het bevorderen van het welzijn van de bewoners;
  • het bemiddelen bij het, en/of verwerven van subsidies voor en/of ten behoeve van onder meer het wonen en/of welzijn van de bewoners van de wooneenheid/wooneenheden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Partners
Cello
Click!
MEE
Best

Sponsors

Van Lanschot

 

     
© Stichting Molenhuis Best 2008 -
RSIN nr: 819450856
All Rights Reserved