Stichting Molenhuis Best

spant zich in om in een appartementencomplex voor 14 clienten met een verstandelijke beperking het wonen mogelijk te maken en tevens de benodigde zorg voor deze bewoners te leveren.
Het appartementencomplex is gevestigd aan de Molenstraat in Best met de huisnummers 100 t/m 128.

 
     

Provincie NB

Sponsors

ACCS
Linssen BestBeleid


De hoofdlijnen van het Beleid kunnen als volgt omschreven worden:
  • de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking;
  • het bieden van een veilige woonomgeving van mensen met een verstandelijke beperking;
  • het doen verlenen van de benodigde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdeling hiermede verband houdt.

Partners
Cello
Click!
MEE
Best

Sponsors

Van Lanschot

 

     
© Stichting Molenhuis Best 2008 -
RSIN nr: 819450856
All Rights Reserved